ВЕТРОХОДНА РЕГАТА “ВАРНА 200” 2024 г.

Обява за регата “Варна 200” 2024 г. може да се изтегли от тук.

Приложение 1 към Обявата може да се изтегли от тук.

Приложение 2 към Обявата може да се изтегли от тук.

Заявка за участие може да се изтегли от тук.

Декларация за съгласие от родителите за състезатели под 18 г. може да се изтегли от тук.

——————————————————————

ВЕТРОХОДНА РЕГАТА “ВАРНА 200” 2023 г.

____________________________________________

Класиране

Резултатите от регатата до момента може да се изтегли от следните връзки:

Клас ORC A

Клас ORC B

Клас IRC

Обява за регатата може да се изтегли от тук.

Изменение на Обявата за регата Варна 200 може да се изтегли от тук.

Електронна поща за връзка: varna200@brizvarna.org