СКРЪБНА ВЕСТ

На 12-ти август 2022 г. почина Петър Христов Енчев – Заслужил Майстор на Спорта, Заслужил Треньор и Заслужил Съдия по Ветроходство. Погребението се състоя в 14:00 часа на 13 август 2022 г. в Църквата Света Петка в гр. Балчик.

___________________________________________

До:

Членовете на Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ“, вписано в ТРРЮЛНЦ, воден при АВ към МП, с ЕИК 103199957, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул.„Никола Вапцаров“ № 9

Покана за свикване на Общо събрание на

Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ“

Уважаеми дами и господа, членове на Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ“,

Управителният съвет на “СПОРТЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ” на основание на чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.15. ал.1, т.1  от Устава на СК ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ свиква редовно Общо събрание на Спортен клуб ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ, което ще се проведе на  05.07.2022 г. (пети  юли две хиляди двадесет и втора година) от 18:30 ч. (осемнадесет часа и тридесет минути), на адрес в гр.Варна Западна промишлена зона „Водна база Бриз“, в сградата на СК „Черно Море Бриз“.

Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

 1. Информиране на ОС за взето от УС решение за приемане и утвърждаване на нови членове в СНЦ „СК Черно море Бриз“.        
 2. Отчет за дейността на Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ“ за изминалата 2021 г..
 3. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ“ за изминалата 2021 г..
 4. Доклад за контролната дейност, осъществена от Контрольора на Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ“ за изминалата 2021 г..
 5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Контрольора за дейността им през изминалата 2021 г..
 6. Избор на нов Управителен съвет, поради изтичане на мандата на настоящия.
 7. Избор на Председател на Управителния съвет.
 8. Избор на Контрольор.

Регистрацията за участие ще започне в 17:30 часа. За участие в Общото събрание членовете и/или пълномощниците им се легитимират по реда на ЗЮЛНЦ и Устава на дружеството.

При липса на кворум,  събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят, съгласно реда предвиден в чл. 27  от ЗЮЛНЦ. 

С уважение

Управителен съвет на

„СПОРТЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ“

Публикувано на 03.06.2022 г. 10:17 ч.


Списък на членовете на СК “Черно Море Бриз” Варна

 1. Асен Недялков Атанасов
 2. Боян Стоянов Костов
 3. Боян Божидаров Добрев
 4. Даниел Росенов Николов
 5. Ивайло Стефанов Ангов
 6. Иван Димитров Ковачев
 7. Ивелин Георгиев Димитров
 8. Калоян Симеонов Недялков
 9. Косьо Димитров Костадинов
 10. Росен Кръстев Марангозов
 11. Стоян Кирчев Киров
 12. Тодор Димитров Иванов
 13. Мариела Росенова Николова
 14. Симеон Боянов Костов
 15. Магдалена Цветанова Ценова
 16. Петя Крумова Косева
 17. Йордан Илиан Илиев
 18. Валентин Михайлов Мавродиев
 19. Николай Бончев Петков
 20. Николай Цветанов Ценов
 21. Светлин Станимиров Попов
 22. Илияна Диянова Андонова
 23. Иво Илиев Филчев
 24. Румен Ивелинов Роев
 25. Александър Светлозаров Лазаров
 26. Калина Константинова Маринова
 27. Валентин Николов Обрешков
 28. Росен Асенов Николов
 29. Кремена Великова Тодорова
 30. Дилян Руменов Григоров
 31. Янко Стефанов Методиев
 32. Валентина Великова Обрешкова
 33. Жоро Миленов Стойчев
 34. Тихомир Кирилов Тотев
 35. Ивелин Иванов Илчев   
 36. Петко Йорданов Петков
 37. Искрен Димов Митев
 38. Ана Мария Ангелова Атанасова
 39. Цветослав Валентинов Мавродиев
 40. Пресиян Янков Иванов
 41. Стефан Арменак Микаелян
 42. Герган Иванов Бойков
 43. Станимир Спиров Попов
 44. Силвия Красимирова Цаловска
 45. Стоян Василев Ангелов
 46. Герчо Илиев Цачев
 47. Артьом Григориевич Бидниченко
 48. Златко Недялков Атанасов
 49. Таня Николова Симеонова
 50. Георги Иванов Георгиев
 51. Йордан Атанасов Йорданов
 52. Илиана Димитрова Арианто
 53. Страцимир Тодоров Михайлов
 54. Борислав Венелинов Катеринов
 55. Васил Янакиев Василев
 56. Венцислав Стефанов Мазаков
 57. Красимира Еньова Запрянова – Василева

———————————————————-

До

Членовете на Сдружение

Спортен клуб „Черно Море Бриз“

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми дами и господа, членове на Сдружение Спортен клуб „Черно Море Бриз“ Варна,

С настоящето Ви уведомяваме, че в изпълнение на решение на Управителния съвет на СК „Черно Море Бриз“, взето на 19.05.2022 г. насроченото за 02.06.2022 г. от 18:00 ч. Общо събрание на СК „Черно Море Бриз“ се отменя.

За насрочването на ново Общо събрание ще бъдете поканени своевременно.

                           С уважение:

                           Росен Марангозов, Председател на СК „Черно море Бриз“


               П О К А Н А                

Уважаеми колеги от Управителния съвет на “СК ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ”,

На основание на чл. 37 от Устава на СК Черно Море Бриз, свиквам  Заседание на Управителния съвет на клуба, което ще се проведе присъствено на 19 май 2022 г. /четвъртък/ от 18:30 часа в гр. Варна, в Сградата на СК Черно Море Бриз, при следния дневен ред:

1.Разглеждане на молба  на Светлин Станимиров Попов.

2.Разглеждане на молби за приемане на нови членове в СК Черно море Бриз.

3.Насрочване на дата зa отчетно изборно общо събрание.

                                                                                     Росен Марангозов

                                                                Председател на Управителния съвет на СК ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ           

—————————————————-

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СПОРТЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ

Управителният съвет на “СПОРТЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ” на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква редовно общо събрание на „СПОРТЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ БРИЗ“, което ще се проведе на 20.09.2021 г. от 18:00 ч. в гр. Варна, в сградата на „Спортен Клуб Черно Море Бриз“ ЗПЗ, заседателната зала , при следния дневен ред :

 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г.
 2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г.
 3. Доклад на Контрольора за дейността на Управителния съвет.

На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието да се проведе на същия ден от 19.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
Управителен Съвет на Спортен Клуб Черно Море Бриз

Днес 11.04.2021 г. приключи “41-вата Международна регата Бриз 2021”. Проведени бяха по три гонки в класовете Оптимист и Кадет и по две в останалите. Резултатите по класове и групи са следните:
Класиране в клас Оптимист
Класиране в клас Оптимист – групи
Класиране в клас Кадет
Класиране в клас Лазер 4.7
Класиране в клас Лазер 4.7 – групи
Класиране в клас Лазер Радиал
Класиране в клас Лазер Стандарт
Класиране в клас 420
Класиране в клас 470
Класиране в клас Фин
Класиране в клас Фин – групи

41-ва регата Бриз 2021 – Резултати след втория състезателен ден преди разглеждане на протестите.
Оптимист
Кадет
Лазер 4.7
Лазер Радиал
Лазер Стандарт
420
470
Фин

Днес стартираха 10 ветроходни клуба в 41-ва Традиционна Ветроходна Международна Регата Бриз 2021. Стартираха 129 състезателя в класовете: Оптимист, Лазер 4.7, Лазер Стандарт, Лазер Радиал, Фин, Кадет, 420 и 470.
Временно класиране:
Оптимист
Кадет
Лазер 4.7
Лазер Радиал
Лазер Стандарт
420
470
Фин

От 08.04.2021 до 11.04.2021 във Варненското  езеро, в акваторията на СК “Черно Море Бриз” ще се проведе 41-та Международна Ветроходна Регата “Бриз” 2021. Обявата за състезанието може да се изтегли от тук.

Днес 03.03.2021 г. в акваторията на Варненското езеро се проведоха две гонки от 65-тата Регата Трети Март 2021 – ДП в клас Ял 6. Крайното класиране може да се изтегли от тук и тук.

65-та Регата Трети Март 2021 – Държавно първенство в клас Ял 6

Днес 02.03.2021 г. в акваторията на Варненското езеро се проведоха тригонки от 65-тата Регата Трети Март 2021 – ДП в клас Ял 6. Временното класиране преди разглеждане на иск за обезщетение може да се изтегли от тук и тук.

Днес 01.03.2021 г. в акваторията на Варненското езеро се проведоха две гонки от 65-тата Регата Трети Март 2021 – ДП в клас Ял 6. Временното класиране преди разглеждане на иск за обезщетение може да се изтегли от тук и тук.

Съгласно решение на УС от 28.08.2020г., „СК Черно море-Бриз“, БУЛСТАТ 103 199 957 уведомява своите членове, че на 28.09.2020г. от 18,00ч. във ветроходна база Бриз ще се проведе годишно отчетно Общо събрание, при следния Дневен ред:

 „Приемане на годишния финансов и съдържателния отчет за дейността на „СК Черно море – БРИЗ за 2019г.“

При липса на кворум ОС се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред

 

40-та Международна Ветроходна Регата “Бриз” 2020

От 24.09.2020 до 27.09.2020 във Варненското  езеро, в акваторията на СК “Черно Море Бриз” ще се проведе 40-тата Международна Ветроходна Регата “Бриз” 2020. Обявата за състезанието може да се изтегли от следната връзка: NoR_briz-2020-bg

 

Български победи в Европейската Купа по Ветроходство в клас Лазер

В три пълни с моркса сол, вятър и адреналин дни протече кръгът от Европейската купа по ветроходство в Клас Лазер, чиито домакин беше Варна от 14 до 16 юни. 37 яхти от България, Украйна и Румъния се състезаваха за трофея на Европейската Лазер Асоциация, домакинстван от Община Варна и Спортен клуб Черно море Бриз, Варна. Надпреварата беше за три класа Лазер – Стандарт (олимписйки за мъжете), Радиал (олимпийски за жените) и младежкия 4,7.

Трите дни предложиха разнообразни метеорологични условия – от безветрие през променлив вятър и дори малка буря, като това даде възможност ветроходците да покажат пълния си набор от умения.

Надпреварата е част от програмата на Варна – Европейски град на спорта и е домакинстван от Община Варна и спортен клуб Черно море Бриз.

Пълна доминация на българите в класа за младежи и девойки Лазер 4,7. Генералното класиране оглавиха Диана Маркова от ОМК Несебър 2000, последвана от Радослав Гавраилов от Яхт-клуб Кап. Г. Георгиев Порт Варна и Давид Бинев от яхт клуб Порт Бургас.

Тридесет и девета Регата Бриз 04.04 – 07.04.2019

С осем медала за състезателите на СК “Черно Море Бриз” четири от които златни, приключи Тридесет и деветата Международна Регата Бриз 2019. Резултатите се оформиха след провеждането на 10 гонки в класовете Оптимист, Кадет и 420, 9 за Лазер 4.7, Лазер Радиал, Лазер Стандарт и 470 и 8 за Фин. Крайното класиране може да се изтегли от секцията “Резултати от Регати”

63-то издание на регата “Трети Март” и Държавно Първенство по Ветроходство в клас “ЯЛ 6”

 

63-то издание на регата “Трети март” и Държавно първенство по Ветроходство в клас „Ял 6“ се проведе в дните от 28 Февруари до 3 Март 2019 година . Организатори на регатата са Община Варна, СК “Черно море Бриз” Варна, МК “Приятели на морето” Варна и Българска федерация по ветроходство. Резултатите от трите състезателни дни ще намерите в секция ” Резултати от регати “.

РЕГАТА БРИЗ ЕСЕН 2019
КЛАСОВЕ: Оптимист, Кадет, Лазер 4.7, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, 420, 470 и Фин
Дати на провеждане: 26 Септември – 29 Септември 2019 г.
Организатор: СК “Черно Море Бриз” Варна
Телефони за контакт: 052303398, 0888951022
Email: briz@bulsaf.bg
Място: Акваторията на Варненско езеро, база Черно Море – Бриз Варна, България

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ОЛИМПИЙСКИ КЛАСОВЕ 2019
КЛАСОВЕ: Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Фин, 470
Дати на провеждане: 25 Юли – 28 Юли 2019 г.
Организатори: Българска Федерация по Ветроходство и СК “Черно Море Бриз” Варна
Телефони за контакт: 0887060865, 0888951022
Email: secretary@bulsaf.bg; briz@bulsaf.bg
Място: Акваторията на Варненско езеро, база Черно Море – Бриз Варна, България

ЕВРОПЕЙСКА КУПА БЪЛГАРИЯ 2019 , КЛАС ЛАЗЕР
КЛАСОВЕ: Лазер Радиал, Лазер Стандар, Лазер 4.7
Дати на провеждане: 14 Юни – 16 Юни 2019 г.
Организатори: Българска Федерация по Ветроходство, СК “Черно М0ре Бриз” Варна, Община Варна
Място: Варна, България

39-ТА МЕЖДУНАРОДНА РЕГАТА БРИЗ
КЛАСОВЕ: Оптимист, Кадет, Лазер 4.7, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, 420, 470 и Фин
Дати на провеждане: 4 Aприл – 7 Aприл 2019 г.
Организатор: СК “Черно Море Бриз” Варна
Телефони за контакт: 052303398, 0888951022
Email: briz@bulsaf.bg
Място: Акваторията на Варненско езеро, база Черно Море – Бриз Варна, България

Съобщение за състезание : NoR_briz-2019-bg

РЕГАТА ТРЕТИ МАРТ – ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЯЛ 6
КЛАС: Ял 6
Дати на провеждане: 28 Февруари – 03 Март 2019 г.
Организатор: СК Черно Море Бриз, МК Приятели на морето и БФВ
Телефон за контакти: +359887880929
Email: briz@bulsaf.bg
Място: Акваторията на Варненско езеро, база Черно Море – Бриз Варна, България