Обява за състезание за регата "Бриз Пролет" 2012

 

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ

 

РЕГАТА „БРИЗ ПРОЛЕТ”2012

06.04 – 08.04.2012

 

 

 

1.     МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

1.1.     Мястото на регатата е акваторията пред базата на СК ЧЕРНО МОРЕ - БРИЗ във Варненското езеро.

 

2.     ОРГАНИЗАТОР НА ПРОЯВАТА

 

2.1. Организатор на проявата е СК „Черно Море - Бриз”.

 

3.     ПРАВИЛА

 

3.1.   Регата „Бриз Пролет” 2012 ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство 2009 - 2012 (RRS), правилата на съответните класовете, Наредбата на БФВ, Поканата за състезание (с изключение на промените направени в Състезателните инструкции) и от Състезателните инструкции на проявата.

3.2.   Ще се прилага Приложение P от Състезателните правила по ветроходство (RRS) 2009 – 2012.

 

 

4. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

 

      4.1. Предварителни принципни заявки се приемат от организаторите не по - късно от 30.03.2012 г.

 

5.     РЕГИСТРАЦИЯ

 

5.1. Регистрацията на участниците ще се извършва от 12:00 до 17:00 ч. на 06:04 и от  8.30 до 10.00 ч. на 07.04.2012 г. в регатния офис

 

6.     ИНДЕНТИФИКАЦИЯ

 

6.1. Всички яхти са задължени да имат идентификационни номера и национални буквени означения според изискванията на ISAF.

 

7.     КЛАСОВЕ

 

ОПТИМИСТ

КАДЕТ

420

ЛАЗЕР 4,7 Стандарт,Радиал,

ФИН

470

                   

8.       СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН

 

8.1. Мястото на провеждането - Варненско езеро. Типа на състезателната дистанция и знаците ще бъдат указани в състезателните инструкции.

 

9.       ПРОГРАМА

 

Петък 06.04.2012

12:00 - 17:00                        Пристигане, регистрация и обмер 

 

Събота  07.04.2012

 

08:30 - 10:00                         Регистрация и обмер

10:00                                     Техническа конференция

11:00*                                   Старт

 

Неделя  08.04.2012

 

10:00*                                   Старт

17:00                                     Награждаване на призьорите,

                                             закриване на състезанието

 

* Първи възможен старт за деня

   Брой  гонки дневно за всеки клас – не повече от 4.

        Предупредителен сигнал няма да бъде даван по - късно от 16:00

   В последният ден на регатата няма да се подава предупредителен сигнал след 14.00 ч..

 

10.  ТОЧКОВА СИСТЕМА

 

10.1. Ще се прилага Минималната точкова система от Приложение А.на RRS (2009-2012)

      10.2. За да бъде зачетена регатата за редовно проведена, трябва да се проведат най – малко 3 гонки.

 

10.3.       При завършени от 4 до 7 гонки от  крайният сбор точки  ще се изважда най - лошата, а при завършени 8 гонки – двете най – лоши гонки.

 

11.  СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

11.1. Състезателните инструкции, ще се раздадат на място при регистрацията.

 

12.  АЛТЕРНАТИВНИ НАКАЗАНИЯ

 

12.1. Ще се прилага правило RRS 44.1 и RRS 44.2. Лодка, която е изпълнила наказание по RRS 31, RRS 44.1 или се е оттеглила трябва да попълни съответен формуляр в офиса на регатата преди края на протестното време.

 

12.2. Лодка, която не е напуснала брега, за да стартира, трябва когато е възможно да предупреди Регатната комисия преди старта като попълни декларация.

 

13.  НАГРАДИ

 

13.1. Ще бъдат връчени награди за класиралите се на 1-во, 2-ро и 3-то място по класове и групи.

 

14.  ЗАСТРАХОВКИ

 

14.1. Състезателите участват в регатата на свой риск и отговорност. Организаторът не поема никаква отговорност за материални щети, лични наранявания или смърт, понесени във връзка с, или преди, през време на или след регатата.

 

14.2. Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на състезанието.

 

15.   ТРЕНЬОРСКИ  ЛОДКИ

 

15.1. Водачите на отбори, треньорите и друг помощен персонал трябва да са извън зоните, където се състезават яхтите, от подготвителния сигнал на първия стартиращ клас, докато всички яхти са финиширали или регатната комисия е сигнализирала отлагане, общо отзоваване или изоставяне, освен ако не са инструктирани за друго от Съдийската комисия.

 

16.  ИНФОРМАЦИЯ

16.1. По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред регатния офис.

 

17.  РЕЗУЛТАТИ

 

Резултатите ще бъдат огласявани възможно най-бързо след гонките за деня на http://www.brizvarna.org/.

 

 

            09.03.2012 г.              СК „Черно Море-Бриз” Варна

 

 

 


Регата "Бриз Пролет" 2012

 

Мач рейс Конрад 25R Варна, 2012