Протокол от заседание на УС на СК “Черно Море Бриз” от 22.07.2022 г.

Протокол от заседание на УС на СК “Черно Море Бриз” от 24.07.2022 г.